Khuyến mãi đặc biệt mừng 30/4 -1/5

Chương trình khuyến mãi đặc biệt mừng 30/4 – 1/5

+ Giảm 10% khi trồng sứ các loại

+ Giảm 15% phí điều trị khác

+ Giảm 50% phí lấy vôi răng

+ Lấy vôi miễn phí khi trồng răng và tẩy trắng răng

+ Răng tạm miễn phí khi trồng răng sứ cố định

Chương trình áp dụng tất cả các điểm: 

  1. Nha khoa Sài Gòn Hitech Bà Rịa 
  2. Nha khoa Trường Giang – Hòa Long
  3. Nha khoa Hằng Dư – Long Điền
  4. Nha khoa Hoàng Sơn – Hòa Long

Liên Kết Địa điểm