Có nhiều món ăn nhưng đồ ăn chưa tươi ngon lắm

Đã có dịp ghé quán 99k ăn rồi, nóii chung tạm được . Tuy nhiên đồ ăn chưa được tươi lắm, đi đông cũng có lợi. Thấy khách cũng đông mà không biết khẩu vị các khách hàng kia thế nào chứ mình thấy được 6 điểm.

Liên Kết Địa điểm