Quán đông, đồ ăn cơ bản ngon

Đã đến quán bánh canh Thúy rồi. Về cơ bản tui thấy ngon so với chỗ khác. Tuy nhiên giá có vẻ đang hơi cao tí.

Liên Kết Địa điểm