Tô bánh nhỏ hồ sơ với lúc trước

Lâu lâu mới ghé quán này. Nhưng dạo này thấy quán thấy đổi phong thủy hay sao ấy thấy khách đông hơn. Chắcncos thấy đổi hương vị

Liên Kết Địa điểm